Dominicanenklooster Huissen
| 1-5 augustus | 19-23 december 2022
maandag 19.30 u – vrijdag 16.00 u

Je gaat beeldend werken met een aantal voorwerpen die in jouw leven hun waarde hebben gehad. Een levend en beeldend onderzoek waarin je met verschillende technieken je de voorwerpen transformeert naar een nieuwe betekenis. Het werk geeft je nieuw zicht op bekende of onverwachte levensthema’s.

Soms is tijd op te ruimen, tijd voor grote schoonmaak. Dat vraagt kijken en kiezen wat je meeneemt, wat je achterlaat of doorgeeft. Vaak vraagt het moed om dingen met hun eigen herinneringen los te laten. Of om te stoppen met alsmaar meer verzamelen. Het kiezen roept vragen op: waar ben ik aan gehecht? Wat geeft het me? Wat ruim ik op? Waar wil ik eigenlijk vanaf? Wat kom je zo uiteindelijk onder ogen?

In de midweek ga je met verschillende technieken de voorwerpen bewerken. Je schildert, tekent, scheurt, naait of schrijft ermee. Ik nodig je uit te kijken door de ogen van een kunstenaar. Nieuwe beelden met nieuwe betekenissen in onder andere collages, schilderij en foto’s, laat je zo ontstaan.
Creatief vormgeven vraagt om je eigen ideeën los te. laten, buiten je kaders te kijken en jezelf te verrassen. Je gaat vanuit je hart, op een intuïtieve manier, met de voorwerpen in gesprek. Je richt de blik naar binnen en drukt jezelf opnieuw uit in beweging, woord en beeld.

Je gaat beeldend werken met een aantal voorwerpen die in jouw leven hun waarde hebben gehad. Een levend en beeldend onderzoek waarin je met verschillende technieken je de voorwerpen transformeert naar een nieuwe betekenis. Het werk geeft je nieuw zicht op bekende of onverwachte levensthema’s.


Denk je dat dit iets voor jou is en/of heb je vragen?
Klik hier voor meer informatie en/of inschrijven, dan neem ik contact met je op.